badende barn i ferskvann
Ferske badetemperaturer
direkte fra målebøyene siden 2011

Asker
Bergen
Badeplassene måles automatisk kl 06, 09, 12, 15 og 18. Hver dag hele sommeren.


badevann.no viser målinger fra badevann.no's egenutviklede badetemperaturbøyer, produsert i Norge for norsk kystklima. Mottakere av målinger siden oppstarten i 2011 er/har vært Asker, Bærum, Bergen og Halden kommune, Yr, FjordOs, Havforskningsinstituttet, Institutt for energiteknikk og Havvarsel.

Avsluttede målinger

Kontakt: risogros@badevann.no